zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-12-29

Nazwa: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia MZŻ/T/262/13/10

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/13/10                                           

                 Łódź, dnia 29 grudnia 2010 r.

               OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

BZP 423166- 2010

 

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ na terenie Łodzi w 2011r zostały zawarte umowy z:

 

dla zadania 1

PW ELEKTRO-BUD

A. Pachowski, J. Osiński

ul. Wigury 21 90-319 Łódź

za cenę z VAT - 26 877,48

              

dla zadania 2:

Zakład Instalacyjno – Ślusarski

Waldemar Sitek

ul. Próchnika 25/26

90-708 Łódź

za cenę z VAT - 43 358,29 zł

 

dla zadania 3:

Zakład Remontowo – Budowlany

Marek Piaseczny, Zygmunt Tomczyk

ul. Rumuńska 18a, 91-336 Łódź

za cenę z VAT - 54 244,02

 

Załączniki:

::
::
::
::
::