zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-11-02

Nazwa: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA MZŻ/A/262/10/10

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/10/10

BZP NR    308303 - 2010 data zamieszczenia 2 listopada 2010 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że  w wyniku przetargu  nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 na sukcesywną dostawę produktów dla niemowląt do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego została zawarta umowa z firmą:

 

„CENTRUM DYSTRYBUCJA Spółka z o.o.

ul. Zakładowa 99

92-402 Łódź

za cenę z VAT  21 944,87 zł  - 100 pkt.

Załączniki:

::
::
::
::
::