zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-10-28

Nazwa: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA MZŻ/A/262/8/10

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/8/10

BZP NR   304565 - 2010 data zamieszczenia 28 października 2010 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że  w wyniku przetargu  nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 na sukcesywną dostawę różnych artykułów spożywczych, produktów dla niemowląt i pieczywa do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego została zawarta umowa dla Zadania 1 - sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych z firmą:

 „CENTRUM DYSTRYBUCJA Spółka z o.o.

ul. Zakładowa 99

92-402 Łódź

za cenę z VAT 117 611,28 zł  - 100 pkt.

Załączniki:

::
::
::
::
::