zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-10-26

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/A/262/9/10

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/9/10

BZP 334152-2010 z dnia 18.10.2010 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że przetarg  nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę pieczywa do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego został unieważniony na podstawie  Art. 93 ustęp 1 pkt 1  ustawy pzp  - nie złożono żadnej oferty.

Załączniki:

::
::
::
::
::