zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-10-19

Nazwa: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia MZŻ/A/262/9/10

Treść:

Numer ogłoszenia: 292389 - 2010; data zamieszczenia: 19.10.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 334152 - 2010 data 18.10.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, 91-063 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6322361, fax. 042 6322361.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Załączniki:

::
::
::
::
::