zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-10-18

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/A/262/7/10

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/7/10

BZP 275659-2010 z dnia 06.10.2010 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że przetarg  nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na sukcesywna świeżego mięsa i produktów mięsnych do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego został unieważniony na podstawie  Art.93 ustęp 1 pkt 1  ustawy pzp  - nie złożono żadnej oferty.

Załączniki:

::
::
::
::
::