zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-10-14

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku przetargu MZŻ/A/262/5/10

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/5/10

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

               Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia  o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę świeżych warzyw i owoców do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego  został unieważniony na podstawie Art. 93 ust. 1  pkt  4 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

      Kwota przeznaczona na realizację zamówienia brutto wynosi 396 112,87 zł  .

 

Oferta Nr 2

 „BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion,

ul. Podchorążych  25/27

94-234 Łódź

za cenę z VAT  - 432 587.64 zł - 100 pkt.

                                                             

Oferty odrzucone na podstawie Art.89 ust 1 pkt. 6, oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny (Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy: błędne obliczenia wartości netto, wartości podatku Vat, wartości brutto w pozycjach od 1 do 59):

Oferta Nr 1

P.P.H.U. „DOMAGROL"

Roman Grobelny

99-150 Grabów

Nagórki 49

za cenę z VAT  - 365 510,20

Łódź, dnia 14 października 2010 r.

Załączniki:

::
::
::
::
::