zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-03-10

Nazwa: ogłoszenie dot. MZŻ/A/262/3/09

Treść:

Numer sprawy : MZŻ/A/262/3/09

Ogłoszenie:

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę świeżego mleka i produktów mleczarskich dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi .

 

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 9 marca 2009 roku wpłynęło  nw.  pytanie:

 - „Czy możliwa jest zmiana gramatury w pozycji 12. Serek homogenizowany owocowy 400 - 500g na 150 g".

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. z 2007 r. nr 223 poz.  1655 z późn. zmian. ). Zamawiający odpowiada na zadane pytanie:

 - dopuszcza się aby gramatura opakowania  serka homogenizowanego (pozycja w formularzu cenowym 12)  wynosiła 150g. 


Łódź,  dnia 10 marca 2009 roku.

Załączniki:

::
::
::
::
::