zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-09-17

Nazwa: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA MZŻ/T/262/12/10

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/12/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

BZP 254979 - 2010

       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 18 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej nr 5/7została zawarta umowa z:

 Batorski i Wspólnicy sp.j.

Józefin 40

97-225 Ujazd

za cenę z vat - 51 166,80 zł

 

Załączniki:

::
::
::
::
::