zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-09-09

Nazwa: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA MZŻ/A/262/4/10

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/4/10

BZP NR 246557 - 2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

                Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na dostawę świeżego mleka     i produktów mleczarskich do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi  przeprowadzonego w trybie z wolej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7  ustawy pzp została zawarta umowa z firmą:

 „JOGO"

Łódzka Spółdzielnia Mleczarska

ul. Omłotowa 12

94-251 Łódź

 

za cenę z VAT - 31 225,61 zł 

Załączniki:

::
::
::
::
::