zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-09-09

Nazwa: Ogłoszenie o zawarciu umowy MZŻ/T/262/11/10

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/11/10

                                                                                                            Łódź, dnia  09 września 2010r


               OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

BZP 246495-2010


      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na monitorowanie, konserwowanie systemów alarmowych i konwojowanie wartości pieniężnych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w okresie od 01.10.2010 r. do 30.09.2013 r. oraz montaż czujek i modułów rozszerzających została zawarta umowa z :


Agencja Ochrony ESKORT

Leszek Krzepicki

ul. Obywatelska 201

94-111 Łódź

za cenę z VAT - 82 874,14 zł

Załączniki:

::
::
::
::
::