zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-09-08

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/T/262/12/10

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/12/10                                                            Łódź, dnia 8  września 2010

                                                                                                                                              

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 18 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej nr 5/7 została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

 

Batorski i Wspólnicy sp.j.

Józefin 40, 97-225 Ujazd

za cenę z vat - 51 166,80 zł - 100 pkt

Oferta nr 1

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty o takiej samej cenie - oferta nr 1 i oferta nr 2.

W zaistniałej sytuacji Zamawiający zobowiązany był zastosować przepis art. 91 ust. 5 ustawy PZP, zgodnie z którym Zamawiający wezwał obydwu Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej.

Ofertę dodatkową złożyła firma Batorski i Wspólnicy sp.j.

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród wszystkich ofert złożonych biorących udział
w postępowaniu Wykonawców, uwzględniając złożoną ofertę dodatkową.

 

Oferta odrzucona:

PETROLIS sp. z o.o. ul. Jagiełły 10A/204 26-700 Zwoleń - oferta nr 4 - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wykonawca nie wypełnił formularza cenowego stanowiącego załącznik do oferty

Ofertę złożyły również firmy:

Oferta 2:

DA-MO sp.j. Dałkowska - Modzelewski

99-400 Łowicz, ul. Małszyce 2d/2e

za cenę z vat -  43 371,00 zł - 98 pkt


Oferta 3:

PPHU LUNA Jacek Skorupa

ul. Piotrkowska 52, 95-070 Aleksandrów Łódzki

za cenę z vat -  52 704,00 zł - 97 pkt


Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 14 września 2010r.

Załączniki:

::
::
::
::
::