zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-08-18

Nazwa: Odpowiedz na złożone zapytanie MZŻ/T/262/11/10

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/11/10                                                           

Łódź, dnia 18 sierpnia 2010

OGŁOSZENIE

Dotyczy:

Przetarg nieograniczony na  monitorowanie, konserwowanie systemów alarmowych
i konwojowanie wartości pieniężnych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w okresie od 01.10.2010 r. do 30.09.2013 r. oraz montaż czujek i modułów rozszerzających


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 17 sierpnia 2010 roku wpłynęło  nw.  pytanie:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie specyfikacji systemów alarmowych zainstalowanych
w poszczególnych żłobkach. Powyższa wiedza jest niezbędna do prawidłowego skalkulowania ceny za usługę konserwacji systemów alarmowych. Prosimy w szczególności o podanie:

1. Rodzaju centrali alarmowej zamontowanych na poszczególnych obiektach;

2. Rodzaju i ilości czujników zamontowanych na poszczególnych obiektach;

ODP.

Ad.1

Każdy obiekt Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi podlegający konserwacji posiada jedną centralę alarmową . W obiektach występują centrale typu SATEL CA-64 i CA-10.

 Ad.2

W obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, które podlegają konserwacji zamontowane są czujki TLC-15 oraz G1 prestige XTC w ilości od 13 do 45 szt. w każdym obiekcie. Średnio przypada po 22 czujki na obiekt.

Załączniki:

::
::
::
::
::