zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-07-14

Nazwa: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/3/10

BZP NR 184467 - 2010 z dnia 12 lipca 2010r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego, podzielonego na trzy zadania została zawarta umowa z firmą:

BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion

ul. Podchorążych 25/27

94-234 Łódź

 

dla Zadania 1 na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych

za cenę z VAT 117 992,65 zł - 100 pkt.

 

dla Zadania 2 na sukcesywną dostawę kapusty i ogórków przetworzonych

za cenę z VAT 25 757,04 zł - 100 pkt.

 

dla Zadania 3 na sukcesywną dostawę przetworów owocowych i warzywnych

za cenę z VAT 90 596,82 zł - 100 pkt.

 

Załączniki:

::
::
::
::
::