zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-07-02

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/A/262/3/10

Treść: Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/3/10

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu  nieograniczonym  o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego, podzieloną na trzy zadania, została wybrana oferta złożona przez:

Zadanie 1 na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych

 „BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion

ul. Podchorążych 25/27

94-234 Łódź

za cenę z VAT 117 992,65 zł  - 100 pkt.

 

Zadanie 2 na sukcesywną dostawę kapusty i ogórków przetworzonych

 „BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion

ul. Podchorążych 25/27

94-234 Łódź

za cenę z VAT 25 757,04 zł  - 100 pkt.

 

Zadanie 3 na sukcesywną dostawę przetworów owocowych i warzywnych

 „BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion

ul. Podchorążych 25/27

94-234 Łódź

za cenę z VAT 90 596,82 zł  - 100 pkt.

 

 

Załączniki:

::
::
::
::
::