zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-06-30

Nazwa: Ogłoszenie o zawarciu umowy MZŻ/T/262/5/10

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/5/10

                                                                                                                Łódź, dnia 30 czerwca 2010


 

               OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

BZP 171147 - 2010        Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki z 27 żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została  zawarta umowa z :

 

Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania -Łódź spółka z o.o.

ul. Tokarzewskiego 2

91-842 Łódź

za cenę z vat - 99 903,12 zł

Załączniki:

::
::
::
::
::