zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-06-14

Nazwa: ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/T/262/5/10

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/5/10

                                                                                                                                         Łódź, dnia 14 czerwca 2010


 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA


         Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki z 27 żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną oferta złożona przez:

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Łódź spółka z o.o.

ul. Tokarzewskiego 2

91-842 Łódź

za cenę z vat - 99 903,12 zł - 100 pkt

 

 

Ofertę złożyła również firma:

Wywóz nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach

ul. Kosmowskiej 6 m 94

42 - 200 Częstochowa

Cena  z vat -  138 751,39 zł- 72 pkt

 

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 21 czerwca  2010 roku.

Załączniki:

::
::
::
::
::