zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-06-07

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/T/262/4/010

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/4/10

                                                                                                                           Łódź, dnia 7 czerwca  2010


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na przebudowę pomieszczeń kuchni wraz z dostawą urządzeń gastronomicznych w budynku  żłobka nr 8 przy
ul. Starorudzkiej 5/7 została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:


Usługi Remontowo - Budowlane

Waldemar Rzeźnik

ul. Rapackiego 11/63a

26-600 Radom

za cenę - 65 366,37 zł z VAT - 100 pkt

 

Oferty odrzucone:


1)      TOR-PAS Firma Remontowo Budowlana, 93-574 Łódź, ul. Radwańska 58 - oferta nr 3 - odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wykonawca nie udzielił wymaganej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

 

2)      PW WAGSBO s.c. 91-337 Łódź, ul. Grunwaldzka 33 - oferta nr 4 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wykonawca nie udzielił wymaganej 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia gastronomiczne.


Ofertę złożyły również firmy:


Oferta nr 2

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana", ul. Górnicza 30/36, 91-765 Łódź

Cena  z vat -  77 471,42 - 84 pkt


Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 14 czerwca 2010 roku.

Załączniki:

::
::
::
::
::