zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-03-12

Nazwa: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA MZŻ/A/262/2/10

Treść:

oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/2/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku postępowania o  udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO na dostawę  środków czystościowych do 30 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została zawarta umowa z firmą:

DELKOR SP. Z O.O.

UL. SZCZECINSKA 61/67

91-222 ŁÓDŹ

za cenę z VAT  75 014,16 zł  - 100 pkt.

            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl pod nr 69948 - 2010 ; data zamieszczenia 12.03.2010 r.

 

Załączniki:

::
::
::
::
::