zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-03-04

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/A/262/2/10

Treść:

Oznaczenie sprawy: MZŻ/A/262/2/10

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o  udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO na dostawę  środków czystościowych do 30 żłobków i administracji MZŻ została wybrana oferta z najniższą ceną złożona przez firmę:

DELKOR SP. Z O.O.

UL. SZCZECIŃSKA 61/67

91-222 ŁÓDŹ

za cenę z VAT  75 014,16 zł  - 100 pkt.

 Ofertę złożyła również firma:

P.P.H.U. MARKOCH

MARZENA KOCHAN

UL. KASPRZAKA 14

91-078 ŁÓDŹ

za cenę z VAT 79 676,55 zł - 94,15 pkt.

             Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta  po upływie 5 dni od daty ogłoszenia.

 

 

Załączniki:

::
::
::
::
::