zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-02-19

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/A/262/1/10

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/1/10

BZP 39160-2010 z dnia 11.02.2010 r.


 

 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że przetarg  nieograniczony na dostawę  świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro został unieważniony na podstawie  Art.93 ustęp 1 pkt 1  ustawy pzp  - nie złożono żadnej oferty.

 

 

Załączniki:

::
::
::
::
::