zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-02-09

Nazwa: ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/T/262/1/10

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/1/10                                                  Łódź, dnia 9 lutego 2010


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

(Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 28058 z dnia 01.02.2010r)


 

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:


 

Toruńskie Zakłady

Materiałów Opatrunkowych S.A.

 ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

za  cenę - 44  505,60 zł z vat -100 pkt


Ofertę złożyła również firma:


Oferta nr 2

Higiena - Tech

Tomasz szczerbiec

ul. Ciosnowska 112

95-100 Zgierz

za  cenę - 66 368,00 zł z vat - 67 pkt

 

Oferta nr 3

Pralnia s.c

Anna Balińska, Adam Podsiadły

ul. Wojska Polskiego 156

91-720 Łódź

za  cenę - 68 320,00 zł z vat - 65 pkt

 

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 21 lutego 2010 roku.

Załączniki:

::
::
::
::
::