zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-12-09

Nazwa: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA MZŻ/A/262/17/09

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/17/09

BZP NR 238273 - 2009 z dnia 09.12.2009 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

                Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro na dostawę mebli dziecięcych wraz z montażem dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi  przeprowadzonego w trybie z wolej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7  ustawy pzp została zawarta umowa z firmą:

 „NOWA SZKOŁA" Sp. z o.o.

ul. Piramowicza 11/13

 90-254 Łódź 

 

za cenę z VAT 22 568,30,- zł 

Załączniki:

::
::
::
::
::