zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-11-26

Nazwa: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA MZŻ/A/262/12A/09

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/12A/09

BZP NR 407210 - 2009 z dnia 26 listopada 2009 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

                Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że przetargu  nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro na dostawę  świeżych warzyw i owoców do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi  została zawarta umowa z firmą:

„BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion

ul. Podchorążych 25/27

94-234 Łódź

za cenę z VAT 315 945,03 zł  - 100 pkt.

Załączniki:

::
::
::
::
::