zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-02-05

Nazwa: Ogłoszenie o sprzedaży

Treść:

OGŁOSZENIE

 

            Miejski Zespół Żłobków w Łodzi 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a sprzeda w drodze przetargu urządzenia pralnicze zgodnie z załączonym wykazem.

Kryterium oceny stanowi największa cena.

Oferty zawierające cenę należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie MZŻ w  Łodzi ul. Zachodnia 55a  91-063 Łódź, pokój 11 (sekretariat) do dnia 2.03 2009r. do godz  1300.

Po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu, urządzenia można oglądać w  żłobkach w terminie do dnia 26.02.2009r

Kontakt z p. Stanisławem Orlińskim  lub p. Romanem Ryżlakiem tel. 042-632-23-61 w. 32. lub 515062503

 

 

                                                      Łódź, dnia: 5 lutego 2009r

Załączniki:

1. WYKAZ URZĄDZEŃ PRALNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W II PRZETARGU W MIEJSKIM ZESPOLE ŻŁOBKÓW W ŁODZI
::
::
::
::
::